Om Ternebo

Aflastningstilbuddet Ternebo er en del af den selvejende institution Ternen, der blev stiftet i 2019. Idéen til Ternebo udspringer fra det nærliggende dagbehandlingstilbud Dagskolen Ternen, som oplever, at stadigt flere børn på skolen enten bor i plejefamilier eller i biologiske familier, der er under et stort pres ofte grundet i barnets særlige behov for støtte. Idéen blev at lave et aflastningstilbud med samme pædagogiske tilgang og metoder som Dagskolen Ternen bruger i sin hverdag, så der kunne skabes en helhedsorienteret indsats sammen med familien om at hjælpe barn og familie til en bedre hverdag. Ternebo henvender sig til børn fra de omkringliggende kommuner i alderen 6 til 16 år.

Ternebo er et professionelt aflastningstilbud med et stærkt socialpædagogisk indhold.  Vi ser på barnet ud fra et fundament af neurologisk forståelse, hvor vi arbejder med den opdelte hjerne. Specifikt tager vi udgangspunkt i Neurosequential Model of Therapeutics (NMT), som er en del af det sundhedsvidenskabelige og neuropsykologiske fundament, vores pædagogiske og udviklingsfaglige indsats hviler på.

I december 2019 opnåede Ternebo sin godkendelse i Socialtilsyn Hovedstaden og den 1. januar 2020 slog vi dørene op i det smukke hovedhus på Smidstrup Farmen i Gribskov. Her er der plads til syv børn i de idylliske landlige rammer tæt på skov og strand. Derfor bruges både den landlige ramme og den omkringliggende natur helt naturligt i aflastningen.

Ternebo opbygger nye traditioner og prøver samtidigt at bevare arven fra Dagskolen Ternen ved at forblive et tilbud af høj kvalitet og en moderne pædagogisk indsats med klare og målbare resultater.