Ternebo’s værdier

Faglighed
Ternebo’s faglighed skaber de bedste forudsætninger for, at børnene kan indfri deres potentiale bedst muligt samtidigt med, at deres trivsel højnes. Derfor bestræber vi os på at have den rigtige kombination af faglighed inden for behandling og sundhed tilstede i personalet omkring børnene. Vi er aktivt søgende og nysgerrige på information og erfaring, der styrker og videreudvikler vores indsats. Vi prioriterer uddannelse og tilgange, der har effekt på børnenes udvikling.

Nærvær
For Ternebo er nærvær helt essentielt i mødet med de børn og unge, vi arbejder sammen med og om. Nærvær danner rammen om Ternebo’s virke og identitet. Vi prioriterer, at børnene er sammen med kendte voksne hver dag. Nærværet er forudsætningen for relationen og fællesskabet, hvilket er bærende for den enkeltes trivsel. Nærværet fordrer ro til fordybelse, koncentration samt personlig og faglig udvikling. Ternebo fokuserer på den tætte relation med familien og børnene således, at vi sammen opbygger konkrete kompetencer og færdigheder for det enkelte barn.

Troværdighed
Vores faglighed er et stærkt udgangspunkt for vores troværdighed. Vi tror på potentialet i den enkelte og holder fast i krav og udfordringer – også når det er svært. Klare linjer og forventningsafstemning giver os muligheden for at være troværdige samarbejdspartnere, voksne og kolleger. Vi gør det, vi siger, vi gør.