FAGLIGHED • NÆRVÆR • TROVÆRDIGHED

Velkommen til aflastningstilbuddet Ternebo

Ternebo er et socialpædagogisk aflastningstilbud til børn og unge i den undervisningspligtige alder, som af den ene eller anden grund har behov for en aflastning fra deres dagligdag i perioder.

I Ternebo arbejder vi på at skabe en pause fra en nogle gange svær hverdag, så barnet eller den unge og familien eller plejefamilien begge kan få nye kræfter til at håndtere hverdagen igen. Vi arbejder på at genskabe tilliden til egne evner og troen på, at man er ”værdig” til en god hverdag, hvor man kan bidrage til et fællesskab med den, man er.

Ternebo’s fysiske ramme indbyder til en lille familielignende atmosfære på landet, hvor der er plads til at have det svært og tid til at have det have det godt. Målet med aflastningen er, at alle mødes igen med nye kræfter og bedre forudsætninger for at fortsætte livet sammen.