Dokumentation

På Ternebo arbejder vi med barnets og den unges målsætninger i deres handleplan, hvor vi hjælper dem til god udvikling ved at have fokus på for eksempel indsatser omkring socialisering og praktiske og personlige udfordringer.

Vi dokumenterer dagligt vores indsats og de resultater og effekter, vi opnår, i programmet Sofus.

Vi bruger NMT (Neurosequential Model of Therapeutics) som en del af vores udviklingspsykologiske udgangspunkt. I særlige tilfælde, hvor vi har brug for endnu mere viden om barnet, kan vi få udført et Brainmap af vores dygtige tilknyttede psykologer, som kan danne et billede af, hvordan vi understøtter børnenes trivsel og udvikling bedst muligt.

Alle disse redskaber bidrager til at kvalificere vores halvårlige statusbeskrivelser og møder med anbringende kommune. Statusrapporterne er inspireret af SMTTE modellen, hvilket gør dem til et godt udgangspunkt for den evaluering af aflastningen og indsatserne, der skal kvalificere den næste handleplan.