Målgruppe

Ternebo’s målgruppe er normaltbegavede børn og unge i alderen 6 – 16 år med socio-emotionelle vanskeligheder og diagnoser som f.eks. tilknytningsforstyrrelser, ADHD og ASF.
Det er dog ikke diagnosen, der udgør visitationsgrundlaget til Ternebo.

Fælles for målgruppen er, at børnene og de unge har udfordringer i forhold til socialisering og adfærd i kravsituationer. Målgruppen kan være udadreagerende og har ofte brug for individuelle løsninger i et trygt aflastningsmiljø. Børnene er oftest derfor enten hjemmeboende hos en biologisk familie, eller bor i en plejefamilie. Aflastningen tjener ofte et dobbelt formål. At hjælpe barnet og familien med at få luft fra en presset hverdag. Aflastningen er derfor ofte givet til familien/plejefamilien.

Ternebo har fra 15 års arbejde med dagbehandlingstilbuddet Dagskolen Ternen erfaring for, at målgruppen kan have mangeartede årsager til de socio-emotionelle problemstillinger, der kommer i vejen for barnets trivsel og udvikling. Ternebo’s socialpædagogiske tilgang fokuserer på at hjælpe barnet i trivsel og udvikling på trods af baggrunden. Der visiteres kun børn, som det vurderes, kan hjælpes af denne tilgang.

Ternebo har en opmærksomhed på at lave homogene børnegrupper i aflastningen, således at der både skelnes til barnets udfordringer, men samtidig er et fokus på aldersspændet i den aktuelle aflastningsgruppe.