Dejligt, når kvalitet og faglighed anerkendes.

En blank 5’er hele vejen rundt. Det blev resultatet af det første driftstilsyn på aflastningstilbuddet Ternebo, der 1. juli 2020 har eksisteret et halvt år. Alle oplysninger, dokumentation, interviews og andre data viser det samme, konkluderer tilsynet. At børnene og de unge udvikler sig meget positivt, og at Ternebo arbejder målrettet, struktureret og kompetent.

At se et barn med svær ADHD modtage en besked om at sætte sin tallerken i opvaskemaskinen og gøre det – uden at gå i voldsom affekt. At se en ung med alt for stærke bindinger til meget få voksne begynde at have tillid til mange forskellige lærere og pædagoger. Eller at opleve, at et barn får stærkere relationer til deres forældre eller plejefamilie, så en anbringelse – eller et sammenbrud i anbringelsen – kan undgås.

Det er den slags spæde resultater, Ternebo allerede efter et halvt år kan begynde at skimte. Resultater, der alle er delmål på vejen til at kunne modtage indlæring, få kammerater og være i en stabil familiestruktur. Og som formentlig ligger bag, når både to af de indskrevne børn, en pårørende, anbringende kommuner, medarbejdere og ledelse samstemmende har givet socialtilsynet positive tilbagemeldinger. Så positive, at socialtilsynet har givet Ternebo scoren 5 på samtlige 7 temaer i kvalitetsmodellen og har beskrevet et tilbud med et solidt fagligt fundament, meget rummelighed og stor hjertevarme.

Når forstander læser rapporten og ser tilbage på de første seks måneder med Ternebo, er de da også selv godt tilfredse med både resultaterne og tilsynsrapporten.

– Vi har satset på kvalitet, høj faglighed, de rigtige medarbejdere og et godt samarbejde med børnene, deres forældre og kommunerne fra en start. Og det er dejligt, at vores satsning er blevet anerkendt af socialtilsynet, siger forstander Jacob Føns Lomholt.

Pædagogisk leder Kim Hellmann supplerer:

– Vi startede Ternebo, fordi vi kunne se, at nogle af eleverne i vores skole-dagtilbud Ternen var i risikozonen. Enten for at blive anbragt, fordi det ikke fungerede derhjemme. Eller for et sammenbrud i plejefamilien. Både børnene og de voksne havde brug for et pusterum og en hjælpende hånd, fortæller Kim Hellmann.

Mål og dokumentation

Ternebos målgruppe er normaltbegavede børn og unge fra 6 – 16 år med socio-emotionelle vanskeligheder og f.eks. tilknytningsforstyrrelser, ADHD og måske derudover ASF. Fælles for målgruppen er, at de har vanskeligheder i forhold til socialisering.

Selvom der ved et aflastningstilbud ikke ligger en handleplan med konkrete indsatsmål fra kommunal side, har Ternebo en dialog med alle kommuner, der benytter tilbuddet, om at få formuleret en række udviklingsmål for det enkelte barn, som samtidig drøftes igennem med forældre og børn. Det er vigtigt for Ternebos ledelse, at Ternebo både er et frirum OG socialpædagogisk støtte og behandling, så de enkelte børn udvikler sig af at være indskrevet.

Eller som tilsynet skriver: (…) tilbuddet arbejder ud fra enkelte fokusmål og opstiller konkrete, individuelle fokusmål, som er delt op i personlige og sociale fokusmål. Endvidere dokumenteres indsatserne, hvilket både fremgår af gennemgået dagbogsnotater og statusbeskrivelser”.

På den måde får kommunerne et aflastningstilbud, der i sin måde at arbejde på og sine resultater ligner et anbringelsessted – men som er mindre indgribende for det enkelte barn og billigere for kommunerne.

Fagligt reflekterede og vidende

Ternebos pædagogik bygger på den faglighed, der er opbygget på Ternen de sidste tre år: En neurologisk forståelse af det enkelte barns adfærd (Bruce Perry og Childtrauma Academy). Relationsfremmende indsatser som International Child Development Program (Karsten Hundeide), Appreciative Inquiery og det fælles tredje. En systemisk-narrativ tilgang til barnet og dets familie/netværk.

Der er en åbenlys synergieffekt mellem de to tilbud, også fordi Ternebo har glæde af Ternens ansatte sygeplejerske, eksterne psykolog og supervisor. Samtidig overtager man en erfaring med, hvordan man rekrutterer de rigtige medarbejdere, der både er relevant uddannet/efteruddannet, går ind for Ternebos faglighed og menneskesyn og kan bevare roen blandt børn med et meget højt alarmberedskab.

– For de børn og unge, der samtidig går i skole og dagbehandling på Ternen, er er nu to arenaer, hvor vi arbejder sammen om deres mål. Men for andre børn og unge vil Ternens stærke faglighed og det tætte samarbejde mellem de to tilbud også være en kæmpe fordel, påpeget Jacob Føns Lomholt.

Sagt med socialtilsynets ord:

”Socialtilsynet bemærker på tilsynsbesøget, at ledelse og medarbejdere fremstår fagligt reflekterede, vidende om målgruppens behov og forudsætninger og inddrager de på Tilbudsportalen nævnte tilgange og metoder relevant, og så de kan identificeres”.

Børnene mødes respektfuldt

Spørger man – og observerer – børnene selv, og det har socialtilsynet gjort, er Ternebo et godt sted at være.  Børnene opfører sig frit og utvungent, udtaler sig åbent og selvstændigt om deres tanker og hverdag og beskriver meget klart, hvordan de er blevet mødt relevant og respektfuldt. Hvilket underbygges af interview med pårørende.

At Ternebo ligger i hovedbygningen af en besøgsgård, drevet af Ternen, er et ekstra plus. Rammerne er hjemlige med plads til både fællesskab og privatliv, der er natur og aktivitetsmuligheder i lange baner og masser af dyr og den ro, der følger med dem.

– De fysiske rammer gør bare noget fantastisk. Men de er aldrig bare et frirum. Der er et mål med alle vores aktiviteter. Og vi er meget observante på de enkelte barns nervesystem og følelser, både når det er i fællesskabet, og når det gerne vil trække sig. Formentlig er det derfor, vi endnu ikke har oplevet at skulle gøre brug af indgreb i selvbestemmelsesretten, siger pædagogisk leder Kim Hellmann.

Ternebos børn og unge er i aflastning fra et par hverdage eller en weekend om måneden op til hver anden uge.

Der er – afhængigt af børnenes behov – plads til omkring 21 børn hen over en måned.

Lige nu er alle børnene samtidig indskrevet på Ternen, men også sagsbehandlere med børn/unge, der ikke går på Ternen, er nu begyndt at spørge på pladser.