Pædagogiske metoder

Ternebo arbejder ud fra et fundament af neurologisk forståelse, hvor vi arbejder med den opdelte hjerne. Specifikt tager vi udgangspunkt i Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) udviklet af Dr. Bruce Perry og Childtrauma Academy, som en del af det sundhedsvidenskabelige og neuropsykologiske fundament vores pædagogiske og læringsfaglige indsats hviler på.

Pædagogisk arbejder vi med udgangspunkt i relationsfremmende indsatser som ICDP af Karsten Hundeide, AI og det fælles 3. Derudover benytter vi en systemisk-narrativ tilgang til den socialpædagogiske ind­sats. Vi ser altså både på de mønstre og strukturer, der er i og omkring barnet samtidig med, at vi er nysgerrige på barnets historie og italesættelse af sig selv. Der laves en individuel plan for arbejdet med det enkelte barn. Vi møder barnet positivt og med glæde. Vi fokuserer på barnets muligheder og succeser og forsøger hele tiden at vise veje til mere trivsel.